Versteirt en haar collega's maakten voor het eerst een grondige inventaris van de muggen in België. In totaal vonden ze in ons land 24 verschillende muggensoorten, waarvan de meest voorkomende de klassieke 'huismug' is.

'Toch is de invloed van de globalisatie voelbaar', zegt de onderzoekster. 'Dankzij toerisme, transport en wereldhandel krijgen uitheemse soorten hier poot aan de grond. Voorbeelden van zo'n 'nieuwe Belgen' zijn 'Aedes koreicus' en 'Aedes japonicus japonicus'. Beide soorten zijn waarschijnlijk meegekomen met handelswaar. Bovendien kunnen ze allebei virussen overdragen die ziekten zoals dengue, gele koorts, West-Nijlziekte en Chikungunya veroorzaken.'

Besmettelijke bloedzuigers

Versteirt en haar collega's ontdekten ook leefruimten, 'habitats', waar muggen aanwezig zijn die het West-Nijlvirus of malaria kunnen overbrengen. 'Op zich is dat niet erg', zegt Versteirt. 'Om de ziekte effectief over te dragen, moeten ze eerst bloed zuigen bij iemand die de ziekte heeft, en die zijn er voorlopig niet of nauwelijks. Maar hoe meer toeristen een ziekte uit het buitenland meebrengen, hoe meer kans dat die ziekte een keer de 'juiste' mug ontmoet.'

'Dat risico is nog steeds klein, maar het kan niet meer genegeerd worden', waarschuwt Versteirt dan ook.

Oproep : wie heeft er het ultieme middel om die rotbeesten weg te houden !!!!