IK die al jaren haar weg zoekt en niet vind ... Die geen blijf weet met creativiteit ... en dan openen ze een Mama-melk-café .. Mijne vriezer zit verdorie vol met mamamelk ... en het moet goei melk zijn vermits de kleine spruit al negen maanden aan de tutters hangt :o))